Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij spinia-casino.top. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze website. Door de website te blijven gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website. Deze voorwaarden zijn bindend voor alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot bezoekers, geregistreerde gebruikers en bijdragers van inhoud.

1. Toegang tot de website

spinia-casino.top geeft u toestemming om tijdelijk toegang te krijgen tot de website. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

  • U stemt ermee in dat u de website alleen voor legale doeleinden zult gebruiken.
  • U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw accountgegevens.
  • U stemt ermee in om geen inhoud te plaatsen die schadelijk, bedreigend, beledigend, lasterlijk of inbreukmakend is op de rechten van anderen.
  • U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van alle benodigde apparatuur en internetverbindingen om toegang te krijgen tot de website.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De website en alle inhoud, functies en functionaliteit die op de website verschijnen, zijn eigendom van spinia-casino.top en zijn licentiegevers en zijn beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen materiaal van de website dupliceren, verspreiden, wijzigen, publiceren, verkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gekregen van spinia-casino.top.

  • U mag geen geautomatiseerde systemen of software gebruiken om gegevens van de website te extraheren of te verzamelen.
  • Domeinnaam en logo's van spinia-casino.top zijn handelsmerken van spinia-casino.top en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Beperking van aansprakelijkheid

spinia-casino.top is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website. We streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, maar kunnen de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen.

  • spinia-casino.top is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gedrag van externe websites waarnaar wordt verwezen op de website.
  • Het gebruik van de website is op eigen risico. spinia-casino.top kan niet garanderen dat de website altijd beschikbaar, ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

4. Wijzigingen en beëindiging

spinia-casino.top behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na eventuele wijzigingen geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, dient u geen verdere toegang tot of gebruik van de website te maken. spinia-casino.top kan uw toegang tot de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen om welke reden dan ook.